Carla Fuquay, M.S., LMHC, CHC

Carla Fuquay
Konseye/Defansè pou Sansibilizasyon
cfuquay@fcasv.org

Carla ap travay kòm yon konseye/defansè pou sansibilizasyon pou FCASV. Li wè gerizon nan yon pèspektiv global, apwòch klinik li a mele eksperyans li nan nitrisyon kowòdone, ak egzèsis pou lache tansyon ak twomatis.  Apwòch terapetik li a konsantre sou transfòme move abitid panse, mete aksan sou enpòtans kreye yon mond enteryè pozitif pou soulaje tèt nou. Carla te resevwa metriz li nan Konsèy Sikolojik nan men California State University Northridge. Apre gradyasyon li, Carla te pran sètifikasyon li kòm pratisyen medsin global nan men Institute for Integrative Nutrition nan NYC, epi li te pran yon sètifikasyon nan Egzèsis pou Lache Tansyon ak Twomatis nan Portland, Oregon.