Christa Oralus

Christa Oralus
Kowòdonatè Fòmasyon ak Asistans Teknik
coralus@fcasv.org

Christa, yo rele li tou C-Dizzle, se yon Ayisyen-Ameriken ki sòti nan Fort Lauderdale, FL. Li gen yon lisans nan Jistis Penal epi l ap travay sou de metriz nan Administrasyon Piblik ak nan Kriminoloji. Kòm Espesyalis Pwogram nan FCASV, Christa responsab kowòdone webinè sou fòmasyon pou liy èd la epi kontwole, bay opinyon li epi apwouve rapò QSAPAR a, epi gade rapò OAG yo. Christa toujou pare pou li ede nan diferan pwojè. Li renmen ale legliz, gade Netflix, epi byen manje.