Juanita Sapp

Juanita Sapp
Kowòdonatè Sibvansyon
jsapp@fcasv.org

Juanita te vin fè pati pèsonèl la nan FCASV an jiyè 2017.  Anvan li t antre nan FCASV, li te yon Kowòdonatè Pwojè pou yon fim enjeniri. L ap travay avèk pèsonèl pwogram ak kontra a pou rekòlte epi jere rapò sou sibvansyon. Juanita renmen fè lekti ak travo mànyèl nan tan lib li.