VISION NOU AN

Nou anvizaje yon mond lib de vyolans seksyèl nan ki gason ak fanm ansanm asire ke tout èt imen yo trete ak diyite ak respè pou fizik yo, emosyonèl, entèlektyèl & entegrite espirityèl.

MISYON NOU

Vyolans seksyèl kraze lavi, blese kominote yo ak perpétuer enjistis.
Konsèy Florid Kont Vyolans Seksyèl mennen, enfòme ak enspire moun ki nan Florid yo kreye kominote ki an sekirite ak jis.

What We Do